Toezichthouder erfgoed – Matchpartner Werving en Selectie – Delfzijl

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Matchpartner is een gespecialiseerddetacheringsbureau in de branches : Zorg en Welzijn, Arbo enVerzuim, Gemeente en Onderwijs. Dit doen wij vanuit de inhoud enhierbij stellen wij jou centraal. Wij vinden het belangrijk om eenduurzame samenwerking aan te gaan en hierbij is gezelligheid en eenklik ook zeker belangrijk, af en toe gezellig lunchen en koffiedrinken met je vaste contactpersoon of sparren over je loopbaan isdan ook geen uitzondering.

Reageerdirect!

Waarom reageren op deze vacature viaMatchpartner? Wij zijn een betrouwbare en persoonlijke organisatieen gaan met respect en vertrouwen met jou om. Daarbij staat wat jijwil en wat je kunt voorop. Transparant? Absoluut! We doen hard onsbest om jou snel reactie of feedback te geven. Bereikbaar? Zeker.Voor deze vacature kan je schakelen met Daniëlle van Veen via 06282 48 263 of danielle@matchpartner.nl.

Functieomschrijving
AlsToezichthouder Erfgoed lever je een belangrijke bijdrage aan dekwaliteit van de leef- en woonomgeving en het beperken vanrisico’s. Aan de hand van inspecties beoordeel je of activiteitenin de fysieke leefomgeving voldoen aan de wet- en regelgeving. Jeziet toe op de uitvoering van activiteiten op het gebied van bouwen ruimtelijke ordening. Aan de hand van vergunningstekeningen,voorwaarden, geldende planologische regels, veiligheids- enbrandvoorschriften. Je rapporteert bevindingen en je meldtovertredingen. Samen met jouw collega’s voer jelegalisatie-onderzoeken uit en adviseer je overhandhavingsaspecten. Je schakelt voor complexe situaties eenspecialist in en beoordeelt de toepasbaarheid van het advies van despecialist. In voorkomende gevallen treed je handhavend op, al danniet samen met een handhavingsjurist. Ook behandel je klachten enmeldingen.

Functie-eisen

Wat breng jijmee?

 • Minimaal eenafgeronde MBO opleiding, Bouwkunde of vergelijkbaar
 • Opleiding ABW-1 afgerond en behaald
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als Toezichthouder Erfgoedbinnen een gemeente
 • Kennis en ervaring metwet- en regelgeving en in staat om adviezen op testellen
 • Ervaring met RX Mission is eenpré
 • Ervaring met Squit XO is eenpré

 

Daarnaast ben jij:

 • Zelfstandig, samenwerkings- enresultaatgericht, maar flexibel
 • Communicatiefvaardig met de nodige overtuigingskracht
 • Samenwerkingsgericht en kun je goed coördineren, maar jebent ook besluitvaardig. Je bezit veel doorzettingsvermogen envoelt je betrokken als toezichthouder. Je kunt je inleven in deinwoners en samen met hen werken aan passendeoplossingen

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris tot €4752,- (o.b.v. fulltimeconform schaal 9)
 • Reiskostenvergoeding (€0,21per km) of leaseauto
 • 25 vakantiedagen met8,33% vakantietoeslag
 • Pensioenregeling
 • Opleiding enontwikkelingsmogelijkheden

 

Over deopdrachtgever:

De gemeenteEemsdelta is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven,bezoekers én medewerkers. In deze gemeente vind je de Waddenkust,weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen metmiddeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatievebedrijvigheid. Het is een gemeente waar ze nuchter zijn, naarelkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken met devertrouwde kwaliteiten!

Ook in Eemsdelta zien zedat de samenleving in een hoog tempo verandert. Mede door dedigitalisering organiseren inwoners zich gemakkelijker en sneller,maar ook de opgaven die op hen afkomen vragen om een andere maniervan werken én ze kunnen het niet langer alleen. Ze willen vooraleen gemeente zijn (en blijven) die dicht bij de inwoners,ondernemers en partners staat. De gemeente wil weten wat er leeft,wat er nodig is en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat het gebied zichontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Eemsdeltadichtbij!

Lees hier meer

Deel deze vacature: