Projectmanager – [Teijin Aramid] – Delfzijl

[Teijin Aramid]

Heb jij ervaring in een productieomgeving en wil jij jezelf professioneel en persoonlijk blijven ontwikkelen, terwijl jij elke dag uitgedaagd wordt om afwisselende en uitdagende projecten te leiden? Dan is een functie als Projectmanager bij Teijin Aramid echt iets voor jou!

De functie

Als Projectmanager WTB (werktuigbouwkunde) speel je een belangrijke rol in de realisatie van verbeteringen en vernieuwingen van bestaande installaties en apparatuur met een zwaartepunt op het gebied van werktuigbouwkunde. Je realiseert investeringsprojecten die voldoen aan de gestelde eisen met inachtneming van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften binnen afgesproken tijd en begrote kosten.

Je rapporteert direct aan de Manager Engineering en je gaat een fantastische loopbaan tegemoet!

Wat ga je doen als projectmanager?

 • Je adviseert over vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van (werktuigbouwkundige)installaties;
 • Je gaat zelfstandig multidisciplinaire investeringsprojecten managen waarbij je voorprojecten uitvoert/laat uitvoeren, deze inhoudelijke controleert, en investeringsaanvragen opstelt;
 • Aanvragen en beoordelen van offertes van derden (inkoop ondersteunt hierbij);
 • Je zorgt voor een optimale afstemming tussen verschillende vakdisciplines en afdelingen, en bewaakt de voortgang van de projecten in je portfolio;
 • Je bent verantwoordelijk voor het (laten) documenteren van tekeningen en PID’s van de uitgevoerde projecten.

Wie ben jij?

Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting van werktuigbouwkunde of vergelijkbaar. Met een aantal jaren ervaring opgedaan in een soortgelijke functie ben je in staat om mensen te motiveren en kennis over te brengen op collega’s, opdrachtgevers en leveranciers. Daarnaast heb/ben je:

 • Ruime ervaring op het gebied van productie en het leiden van projecten;
 • Een team player, organisatorisch sterk, zelfstandig en resultaatgericht;
 • Een inhoudelijke gatekeeper op opgeleverde engineering.

Ons aanbod

In onze organisatie werk je samen met enthousiaste en prettige collega’s. Je hebt een grote mate van autonomie in het indelen van je werk en wordt onderdeel van een gedreven team! Teijin Aramid biedt daarnaast:

 • Een dienstverband van 40 uur met flexibele werkuren voor een goede werk/privé-balans.
 • Een salaris tussen de € 4355,- en € 6557,- bruto per maand (o.b.v. fulltime / ex. vakantiegeld van 8.33%)
 • Een Persoonlijk Keuze Budget waarbij naast 20 vakantiedagen ook 26 verlofdagen inzetbaar zijn
 • Winstdelingsregeling
 • Vitaliteitsbudget
 • Goede pensioenregeling met lage eigen bijdrage
 • Laptop en telefoon
 • Volop mogelijkheden om je professioneel en persoonlijk verder te ontwikkelen via onze eigen Academy en Good Habitz

Informatie en solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Caesar Lubach op 06-22940973. Je sollicitatie ontvangen we graag voorzien van cv en korte motivatie via de ‘solliciteer’ button. Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

 

Do you have experience in a production environment and do you want to continue developing yourself professionally and personally, while being challenged every day to lead diverse and challenging projects? Then a position as Project Manager at Teijin Aramid is perfect for you!

The Role

As Project Manager Mechanical Engineering, you play a key role in realizing improvements and innovations of existing installations and equipment, with a focus on mechanical engineering. You execute investment projects that meet the specified requirements while adhering to company and safety regulations within agreed timeframes and budgeted costs.

You report directly to the Engineering Manager, and you are on track for a fantastic career!

What will you do as a project manager?

 • You advise on innovations and improvements in the field of (mechanical) installations. 
 • You independently manage multidisciplinary investment projects, conducting pre-projects, overseeing their content, and preparing investment requests. 
 • You handle the solicitation and evaluation of third-party quotations (with procurement support). 
 • You ensure optimal coordination between various disciplines and departments, and monitor the progress of projects in your portfolio. 
 • You are responsible for (or oversee) the documentation of drawings and PIDs of completed projects.

Who are you?

You have a completed HBO education in mechanical engineering or equivalent. With several years of experience in a similar position, you are able to motivate people and transfer knowledge to colleagues, clients, and suppliers. Additionally, you have:

Extensive experience in production and project management. A team player, strong organizational skills, independent, and results-oriented. An in-depth gatekeeper on delivered engineering.

Our Offer

In our organization, you work with enthusiastic and pleasant colleagues. You have a high degree of autonomy in organizing your work and become part of a driven team! Additionally, Teijin Aramid offers:

 • A full-time employment of 40 hours with flexible working hours for a good work/life balance. 
 • A salary between €4355 and €6557 gross per month (based on full-time / excluding holiday allowance of 8.33%) 
 • A Personal Choice Budget where, in addition to 20 vacation days, 26 leave days can be used. 
 • Profit-sharing scheme 
 • Vitality budget 
 • Good pension scheme with low personal contribution 
 • Laptop and phone 
 • Plenty of opportunities to further develop professionally and personally through our own Academy and Good Habitz.

Information and Application

For more information, please contact Caesar Lubach at 06-22940973. We kindly request your application, including your CV and a brief motivation, through the ‘apply’ button. An assessment is part of the application process.

 

Lees hier meer

Deel deze vacature: