Shift Team Leader Monomeren – Teijin Aramid – Delfzijl

Teijin Aramid

Shift Team Leader monomeren

Analytisch, sociaalvaardig en daadkrachtige leidinggevende

Als Shift Team Leader realiseer en bewaak je de productiedoelstellingen voor de toegewezen plant voor de korte termijn (8-24 uurs resultaat) in termen van kwaliteit, kwantiteit en kosten, in lijn met de sitestrategie. 

De functie: 
Als Shift Team Leader:

 • Geef je leiding aan de voortgang, bewaking en optimalisatie van de uitvoering van het productieplan.
 • Coach, motiveer en ontwikkel je de medewerkers en zorg je voor een goede werksfeer in de ploeg. Je houdt functioneringsgesprekken en bent verantwoordelijk voor een juiste bezetting van de ploeg.
 • Draag je bij aan resultaatverhogingen, teamontwikkeling, procesoptimalisatie en cultuurveranderingen.
 • Zie je toe op de kwaliteit van het product, de processen en de QHSE performance. Je informeert en instrueert medewerkers aangaande QHSE regels en voorschriften en neemt de vereiste veiligheidsmaatregelen.
 • Treed je op als bedrijfsdeskundige bij calamiteiten. Je laat werkvergunningen uitgeven en treedt zo nodig op als toezichthouder.
 • Lever je een bijdrage aan de input voor het jaarplan en vertaal je het jaarplan naar operationele uitvoeringsplannen.
 • Ben je onderdeel van het leidinggevend team van de Monomeren fabriek samen met je collega Shift Teamleaders

Jouw profiel
Om voor deze uitdagende functie in aanmerking te komen:
 

 • Heb je minimaal een relevante afgeronde MBO4 opleiding en acteer je op HBO niveau .
 • Daarnaast heb je minimaal 5 jaar relevante werkervaring en beschik je over een uitgebreide kennis van de toegepaste chemische procestechniek.
 • Ben je een stevige gesprekspartner voor alle stakeholders en je speelt hierin een verbindende rol 
 • Denk je in processen en verbeteringen en ben je een teamspeler die in staat is te schakelen op verschillende niveaus
 • Beschik je over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en heb je leidinggevende capaciteiten.

Ons aanbod
Met de juiste opleiding en achtergrond ben je bij ons verzekerd van een afwisselende baan waar je al je kennis en ervaring in kan zetten. Naast een inspirerende werkomgeving bieden wij jij o.a.: 

 • Een uitstekend salaris;
 • Flexibiliteit in het werken op verschillende locaties.
 • 20 vakantiedagen en 24 persoonlijk keuzebudget uren;
 • Vitaliteitsbudget, vrij te besteden aan bijvoorbeeld de sportschool of sportkleding;
 • Goede pensioenregeling met een lage eigen bijdrage;
 • Een thuiswerk- en reiskostenvergoeding;
 • Winstdelingsregeling;
 • Volop mogelijk heden om je professioneel te ontwikkelen o.a. via onze eigen Academy en Good Habitz.
 • Verder bieden wij een uitdagende en inspirerende internationale werkomgeving. Om als medewerker het beste uit zelf te kunnen halen vinden we het belangrijk dat je jezelf continue blijft ontwikkelen!

 
Sollicitaties
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Caesar Lubach (Corporate recruiter ai.) op 06-22940973.

Sollicitaties ontvangen we graag via de sollicitatiebutton. Een aanstellingskeuring en een assessment zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.

 

Shift Team Leader Monomers

Analytical, socially skilled, and decisive leader

As a Shift Team Leader, you will realize and monitor the production objectives for the assigned plant for the short term (8-24 hour result) in terms of quality, quantity, and costs, in line with the site strategy.

The role: 

As a Shift Team Leader:

 • Lead the progress, monitoring, and optimization of the execution of the production plan.
 • Coach, motivate, and develop employees while ensuring a good working atmosphere in the team. You conduct performance reviews and are responsible for the correct team staffing.
 • Contribute to result improvements, team development, process optimization, and cultural changes.
 • Oversee the quality of the product, processes, and QHSE performance. You inform and instruct employees regarding QHSE rules and regulations and take the required safety measures.
 • Act as a company expert in emergencies. You issue work permits and act as a supervisor when necessary.
 • Contribute to the input for the annual plan and translate the annual plan into operational implementation plans.
 • Be part of the management team of the Monomers factory along with your fellow Shift Team Leaders.

Your profile 

To qualify for this challenging position:

 • You have at least a relevant completed MBO4 education and perform at HBO level.
 • Additionally, you have at least 5 years of relevant work experience and extensive knowledge of applied chemical process technology.
 • You are a strong interlocutor for all stakeholders and play a connecting role.
 • You think in processes and improvements and are a team player capable of operating at different levels.
 • You have excellent communication and social skills and leadership capabilities.

Our offer 

With the right education and background, you are assured of a varied job where you can apply all your knowledge and experience. In addition to an inspiring working environment, we offer you:

 • An excellent salary.
 • Flexibility in working at different locations.
 • 20 vacation days and 24 personal choice budget hours.
 • Vitality budget, freely spendable on, for example, the gym or sportswear.
 • Good pension scheme with a low personal contribution.
 • A home office and travel allowance.
 • Profit-sharing scheme.
 • Plenty of opportunities for professional development, including through our own Academy and Good Habitz.
 • Furthermore, we offer a challenging and inspiring international working environment. As an employee, we believe it is important that you continue to develop yourself continuously!

Applications 

For more information, please contact Caesar Lubach (Corporate Recruiter ad interim) at 06-22940973.

We kindly request applications via the application button. A medical examination and an assessment are part of the application process.

 

 

 

Lees hier meer

Deel deze vacature: