Leider kinderopvang – Joof Media – Delfzijl

JobID = 10j0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker in Delfzijl en regio Groningen. Jekan onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanKinderopvang en Verticale groep. Als pedagogisch medewerker in dekinderopvang begeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf,buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang (NSO) ofpeuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogi…

Lees meer…

Leider kinderopvang – Joof Media – Delfzijl

JobID = 39a0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker in Delfzijl en regio Groningen. Jekan onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanKinderopvang en BSO. Als pedagogisch medewerker in de kinderopvangbegeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf,buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang (NSO) ofpeuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogisch medewerk…

Lees meer…

Systeemontwikkelaar – Brunel Nederland B.V. – Delfzijl

JobID = 17q0.07

Software Developer ✅ In deze rol van Low CodeSoftware Developer ga jij bij onze opdrachtgever samen met je teameen compleet nieuw en modern informatiesysteem ontwikkelen. Dit zalde bedrijfsprocessen maximaal digitaal gaan ondersteunen. Allefacetten van een complexe applicatie komen hierbij aan bod: vanprocesflows tot data-ontsluiting, interfaces en apps. Je werktvanzelfsprekend met een low-code …

Lees meer…

Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Delfzijl

JobID = 8h0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsVerzorgende 3 IG in Delfzijl en regio Groningen. Je kan onderandere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanV&V-huizen en Revalidatie. Mensenwerk is het belangrijksteingrediënt van zorgverlening. Elke werkdag ga je om methulpbehoevenden. Soms word je gezien als beste vriend(in), soms alslaatste strohalm. Het is daarom van enorm belang dat jij o…

Lees meer…

Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Delfzijl

JobID = 20t0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsVerzorgende 3 IG in Delfzijl en regio Groningen. Je kan onderandere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied van Thuiszorgen EMZ. Mensenwerk is het belangrijkste ingrediënt vanzorgverlening. Elke werkdag ga je om met hulpbehoevenden. Soms wordje gezien als beste vriend(in), soms als laatste strohalm. Het isdaarom van enorm belang dat jij oprechte a…

Lees meer…

Operator – Pro Industry – Delfzijl

JobID = 28b0.1

Bij dit mooie bedrijf in de buurt van Delfzijl, kun jij je verder ontwikkelen als operator. Er worden hier producten geproduceerd die als basis dienen voor katalysatoren in de (Petro)chemische industrie en t.b.v. rookgasbehandeling. Als operator kom je in een open bedrijfscultuur en een informele werksfeer terecht. Tegenover al het harde en goede werk dat jij levert, staat een mooi salaris en b…

Lees meer…

Leider kinderopvang – Joof Media – Delfzijl

JobID = 1a0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker in Delfzijl en regio Groningen. Jekan onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanKinderopvang en Peuters. Als pedagogisch medewerker in dekinderopvang begeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf,buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang (NSO) ofpeuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogisch mede…

Lees meer…